Click is een open, transparante en dynamische organisatie met professionele en ervaren adviseurs op diverse gebieden.

Onze professionals zijn betrokken, ervaren en deskundig. Ze hebben expertise op het gebied van outplacement, job hunting, sociale zekerheid, coaching en sociale media. Click is CEDEO gecertificeerd. Wie zijn de mensen van Click? Ze stellen zich op deze pagina graag even voor.

Karin Kempel

Karin Kempel

Karin KempelStap voor stap paste bij iedere verandering in mijn leven een nieuwe koers van loopbaan. De rode draad hierin is het contact met mensen. Daarnaast zeggen mensen dat ik het geheugen van een organisatie ben. Dat is makkelijk gezegd als je ergens meer dan 10 of 20 jaar rondloopt. Dan weet je wel wat er zoal speelt.

Werkervaring

Oorspronkelijk werkte ik in het onderwijs. Ik zat bij de eerste lichting van de Pabo, met als specialisatie het oudere kind. Daarna werd het de financieel-administratieve richting. In mijn langste contract kwamen daar steeds meer andere taken bij, onder andere op secretarieel gebied en op gebied van de PR.
Gedurende de gehele tijd heb ik als vrijwilligster zwemles gegeven en had ik leidinggevende functies. Ondanks dat ik daarna een andere richting ben opgegaan met een eigen coaching praktijk, laat het oude vakgebied mij nog niet los. Bij Click ben ik de verbindende schakel tussen de coaches en de directie, de spin in het web. Het werken voor mensen spreekt mij het meeste aan in deze functie.

Specialisaties

Mijn specialisatie is mijn cijfermatig inzicht. En mijn alles tot op de bodem uitzoeken: ik rust niet voor ik weet hoe iets zit. Een heel andere vaardigheid is dat ik goed kan luisteren en geduldig ben. Dit zet ik ook in voor mijn eigen praktijk, waarin ik mensen help om van slechte herinneringen slechts herinneringen te maken. Door de emoties die er op vast zitten weg te halen, zodat ze letterlijk en figuurlijk minder pijn hebben in hun leven.

Eric Mengers

Eric Mengers

Eric MengersPassie en drijfveer in mijn werk zijn vooral om ‘het bijzondere’ in ieder mens te ontdekken en te zien. Met mijn ruime ervaring binnen de orthopedagogiek en de re-integratie heb ik geleerd dat dit niets te maken heeft met opleiding of niveau, maar dat iedereen bijzonder is en meetelt.

Ervaring

Oorspronkelijk heb ik na mijn Hbo-opleiding psychodiagnostiek werkervaring in Enschede opgedaan in het werken met kinderen met leer- en ontwikkelproblematiek. Na enkele jaren ben ik vervolgens overgestapt naar de doelgroep volwassenen. Daar heb ik bij een particuliere opleidings- en trainingsorganisatie in Doetinchem assessments verricht en de begeleiding en coaching op me genomen in het kader van iro- en re-integratietrajecten. De laatste paar jaar heb ik gewerkt op het loopbaanplein van het Graafschap College in Doetinchem, waar ik werkte als re-integratiecoach. Hier verzorgde ik het ‘school-ex programma’, waarin studenten met of zonder diploma werden begeleid in de overgang van school naar werk. De laatste paar jaar kwam hierbij steeds meer het accent te liggen op de tijdige signalering en begeleiding van de ‘kwetsbare’ studenten. Momenteel voer ik als zelfstandig re-integratiecoach opdrachten uit op het gebied van re-integratie.

Specialisme

Naast de kennis en ervaring die ik heb met de leer- en ontwikkelingsproblematiek, de persoonsevaluatiemethoden en de coaching en advisering, ben ik vooral een bevlogen coach en verbinder. Momenteel begeleid en coach ik mensen vanuit ziektewettrajecten, tweede spoor in het vinden en oppakken van nieuwe mogelijkheden. Inmiddels heb ik de nodige kennis en ervaring opgedaan met de participatiewet, heb ik jobcoachings trajecten verzorgd en heb voor veel van mijn cliënten de netwerkacties en de jobhunting verzorgd. Ook voor Click re-integratie zet ik graag mijn netwerk weer in om samen onze doelen te realiseren.

Sandra Prinsen

Ik ben dit werk gaan doen, omdat ik ervan overtuigd ben dat weten waar je talenten liggen en die ten volle benutten, de sleutel is tot geluk. Deel uit mogen maken van dit proces in iemands’ leven, vind ik het mooiste wat er is. Ongeacht een arbeidsbeperking (volgens Nederlands perspectief): iedereen heeft talenten. Daarom vind ik werken met Wajongeren zo leuk: mensen zijn vaak heel creatief of leren creatief te zijn om zichzelf toch te ontplooien.

Ervaring 

Vanaf 2011 werk ik als loopbaanbegeleider/ jobcoach. In 2011/ 2012 heb ik ook een gerichte opleiding hiervoor gevolgd. De eerste anderhalf jaar heb ik dit vak in loondienst mogen verrichten, waarna ik als zelfstandige verder ben gegaan.
Naast de doelgroep Wajong, heb ik ook ervaring in het begeleiden van personen met een Ziektewet en WIA-uitkering.

Specialisme 
Mijn specialisatie is: begeleiden van personen met een Wajongindicatie naar een baan en coaching on the job. Ik heb meerdere bedrijven/ werkgevers in mijn portefeuille, maar werk ook samen met verschillende concullega’s zoals Stichting MEE, praktijkscholen, GGZ. Ik heb goede contacten bij UWV Breda, Drechtsteden en Zeeland.

Ronald de Bruijn

Ronald de BruijnEen grote motor in mijn werkzaamheden is dat ik onverzadigbaar nieuwsgierig ben naar mensen, en dan in het bijzonder naar hun passies en drijfveren. Tijdens een traject probeer ik dit samen met de kandidaat boven tafel te krijgen omdat ik geloof dat mensen gelukkiger zijn of worden als ze datgene doen waar ze goed in zijn.

Ervaring

Op het gebied van re-integratie is mijn achtergrond zeer breed. De rode draad in mijn werkzame leven is het begeleiden en coachen van mensen naar werk. In de afgelopen jaren heb ik ruime ervaring opgedaan als klantmanager werk en activering waarbij ik mensen heb begeleid en aangemeld voor participatie en re-integratietrajecten. Ook gaf ik daarbij netwerktrainingen en voorlichting over de Participatiewet en aanverwante wet en regelgeving. Voor een groot aantal gemeenten ben ik hierin actief geweest. Om mensen weer perspectief te bieden probeer ik het beste in mezelf en in de klant naar boven te halen. Samen kunnen we op deze manier vaak grote stappen zetten met als uiteindelijk resultaat dat er meer inzicht is in mogelijkheden en ook onmogelijkheden.

Specialisme

Ik heb jarenlange ervaring op het gebied van outplacement en 2e spoor trajecten. Ook heb ik veel expertise in coaching bij het starten van een eigen bedrijf. Daarnaast heb ik een groot netwerk in de regio Zuid/Oost Nederland.

 

Gonnie Veldink

Gonnie Veldink ClickAl sinds ik mij herinner haal ik energie uit het begeleiden van mensen die moeite hebben mee te doen in de maatschappij. Het is geweldig om te zien dat mensen soms zelfs met een klein zetje in de rug grote stappen maken en het leven weer vol vertrouwen tegemoet zien.

Ervaring

In het verleden werkte ik in de jeugdhulpverlening, verslavingszorg, bewegingsonderwijs, re-integratie en gehandicaptenzorg. Ik ontmoette veel verschillende mensen. In de jaren dat ik begeleiding bood op het gebied van werken (en wonen) leerde ik dat motivatie, zelf de regie voeren over je traject en op de juiste toon aangesproken worden, dé ingrediënten zijn voor succes. Maatwerk en flexibiliteit blijken essentieel voor een geslaagd traject.

Ik hecht veel waarde aan een goede samenwerking; samen streven naar het behalen van het gestelde doel!

Specialisme

Mijn kennis en ervaring vind je vooral bij de doelgroep jongeren/ jong volwassenen. Binnen deze doelgroep heb ik gewerkt met mensen met autisme, emotie regulatie problematiek, licht verstandelijk beperkten.

 

Els Oortwijn

Als moeder van een zoon met PDDnos weet ik uit ervaring hoe belangrijk en prettig het kan zijn om de juiste of passende begeleiding en ondersteuning te ontvangen. Mijn werk bestaat uit passend, betaald werk vinden voor mijn kandidaten omdat ik ervan overtuigd ben dat het krijgen en behouden van een baan belangrijk is omdat dit je zelfbeeld en gevoel van eigenwaarde vergroot.”

Ervaring

Ik maak gebruik van mijn netwerk zoals mijn contacten met collega’s, UWV, gemeentes, Werkgevers Service Punt en werkgevers. Als jobcoach kijk ik samen met de kandidaat en werkgever hoe we het maximale uit alle partijen kunnen halen en bied ik ondersteuning bij alle zaken die lastig en/of moeilijk kunnen zijn zoals: het omgaan met collega’s, verwerken van allerlei informatie, aanbrengen van structuur, opvolgen van instructies, omgaan met feedback, het eigen maken van de werkzaamheden en/of problemen bespreekbaar maken.

Specialisme

Wanneer je een vorm van autisme hebt of bekend bent met andere problematiek, is dit niet altijd gemakkelijk. Ik heb altijd gewerkt met mensen met verschillende soorten problematiek ben er nog steeds van overtuigd dat de maatschappij zich niet aanpast aan een individu. Een individu moet zich maar zien te handhaven in onze steeds sneller wordende maatschappij. Dat kan zorgen voor veel stress en/of ongenoegen. Daarom wil ik ervoor zorgen dat het zogenaamde ‘emmertje’ niet overloopt maar dat we het ‘emmertje’ groter moeten maken zodat er meer in kan en minder snel overloopt. Samenwerking staat hierbij voorop want alleen kan ik dit niet bereiken.

Bart Kappers

 

Ik help graag mensen met ontdekken wat hun ontwikkelpotentieel is. En om blokkades die in de weg staan, samen met hen op te lossen. Ieder mens verdient een kans op werk of opleiding, maar komt hier door diverse redenen vaak niet toe.

Ervaring

Na een tiental jaar als leidinggevende te hebben gewerkt ben ik in het re-integratiewerk terecht gekomen. Ik ben inmiddels Noloc geregistreerd jobcoach en arbeidsdeskundige. Door mijn achtergrond uit het bedrijfsleven ben ik in staat snel en resultaatgericht te werken zowel met cliënten als werkgevers en opdrachtgevers zonder daarbij het individu of het grote plaatje uit het oog te verliezen.

Specialisme

Mijn toegevoegde waarde ligt in mijn ervaring met klanten met een afstand tot de arbeidsmarkt uit de doelgroepen Wajong, Participatiewet en Bijstand. Ook heb ik ervaring met de verschillende trajecten die er zijn als jobcoaching, jobfinding, spoor 2, voorheen sociale activering en iro’s, nu Werk Fit en Naar Werk. Ik geef tot slot trainingen op het gebied van solliciteren en werknemersvaardigheden.

 

Jolanda Wouters

Ik werk vanuit de overtuiging dat iemand op alle levensvlakken zinvolle invulling moet hebben (een goede basis om verder te ontwikkelen). De piramide van Maslov is hierbij mijn inspiratiebron. Ik wil mensen helpen te functioneren in deze maatschappij. Deze is snel en er wordt verwacht dat iedereen veel en tegelijk kan. Het is voor veel mensen moeilijk om hierin mee te gaan. Helaas gaat de maatschappij zich niet aanpassen dus het is de kunst dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hier mee leren om te gaan.

Ervaring

Naast mijn werk als jobcoach werk ik op ZZP-basis als ambulant begeleider in de gemeente Zevenaar. Daarnaast ben ik PGB ambassadeur bij Per Saldo. Ik weet heel veel van pgb en het aanvragen hiervan. Ook ben ik mede eigenaar van Werkwinkel de Liemers: daar zorgen we voor arbeidsmatige dagbesteding en begeleid werken. Door dit alles met elkaar te verbinden is het mogelijk om iedereen zo op de juiste plek te krijgen. Bij Philadelphia heb ik op verschillende plekken het werk zo verdeeld dat ieder kon doen waar hij goed in is. Daarnaast begeleidde ik leerwerkprojecten: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mee laten werken en integreren in het arbeidsproces. Ze kunnen misschien niet zelfstandig werken, maar wel een stukje overnemen.

Specialisme

Ik heb inmiddels veel kennis van het Sociaal domein: van zorg aanvragen tot begeleiden en formulieren invullen. Ik heb het Keurmerk Autisme specialist: ik heb al veel autistische jongeren op weg geholpen naar werk en meer zelfstandigheid. Daarnaast ben ik opgeleid expert loonwaarde meting Dariuz en expert Goldstein training.