Beschut werk is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking: mensen die alleen kunnen werken in een ‘beschutte’ omgeving, onder aangepaste omstandigheden. Zij hebben meer begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig dan van een reguliere werkgever is te verwachten. De indicatie wordt afgegeven door het UWV en uitgevoerd door de gemeente.

beschut werkenClick Re-integratie heeft ervaring met het opzetten, inrichten en uitvoeren van beschut werk op een zodanige manier dat dit zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van de deelnemer. We nemen echt de tijd voor mensen. Hierdoor kennen we onze deelnemers en hun vaardigheden erg goed. Daarom is een begeleidingstraject via Click Re-integratie vrijwel altijd succesvol. We zijn gericht op groei en positieve ontwikkeling van onze kandidaten. We rusten niet voor we resultaat geboekt hebben!

Uitgebreid netwerk

We zijn gekoppeld aan een uitgebreid netwerk zodat we geen kans voor plaatsing missen. Onze professionals zijn betrokken, ervaren en deskundig. Click is altijd bereikbaar voor haar klanten. Samen gaan we voor de klus. We hebben aandacht voor zowel de klant als de werkgever en we zijn transparant in ons doen en laten.

Groeien met Click

Juist omdat Click Re-integratie naast ervaring met arbeidsmatige activering ook een ruime ervaring heeft bij de uitvoering van Beschut Werk en van re-integratiediensten zoals Werkfit Maken en Naar werk, zullen wij die ‘beweging naar voren’ samen met de deelnemer kunnen maken. Wij hebben veel en goede connecties met zorg.