Wil je wel weer werken maar lukt je dat nu nog even niet? Stond je door ziekte of arbeidsongeschiktheid al te lang aan de kant? Ben je er nog niet aan toe om aan de slag te gaan in een Werkfit Maken of een Naar Werk traject? Dan kun je bij Click Re-integratie terecht voor de zogenaamde Modulaire Re-integratiediensten.

modulair werkenDeze drie modules bestaan uit Participatie Interventie, Bevorderen Maatschappelijke Deelname en Begeleiding Bij Scholing. Bij de eerste twee modules krijg je ondersteuning bij het doorbreken van je sociaal isolement, zodat je weer mee doet aan de maatschappij en je de stap naar de arbeidsmarkt durft te maken. Ook kun je Begeleiding Bij Scholing krijgen als het jou (nog) niet lukt de scholing die je volgens UWV nodig hebt zelfstandig te doorlopen.

Verwijzing van UWV nodig
Je kunt alleen aan de Modulaire Re-integratiediensten meedoen na een verwijzing van het UWV. De modules zijn bedoeld voor mensen die arbeidsvermogen hebben en een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Wajong, Wia, Wao) of Ziektewetuitkering krijgen.

Participatie Interventie
Leef je geïsoleerd en heb je niet of amper contact met anderen buitenshuis? Dan kun je zeker wel hulp gebruiken op de weg naar werk. Daarom ga je in de module ‘participatie interventie’ aan de slag met bijvoorbeeld het verwerken van en omgaan met belemmeringen. Ook pakken we de daarmee samenhangende emoties aan. We verhogen je maatschappelijke deelname en we gaan aan de slag met het doorbreken van je sociaal isolement. Alles is erop gericht om jouw afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en om een breder sociaal netwerk buiten huis te creëren.

Bevorderen Maatschappelijke Deelname
Heb je al wel een paar sociale contacten buiten de deur? Onderneem je ook regelmatig activiteiten, maar is werken nog steeds een aantal stappen te ver voor jou? Dan ondersteunt Click Re-integratie je bij het versterken van je motivatie, zelfvertrouwen en zelfbeeld. We helpen je bij het leren grenzen stellen en ook bij (de eerste voorzichtige opbouw van) je fysieke en psychische belastbaarheid rondom werk. Hierdoor verbetert je persoonlijke effectiviteit. Na deze module kun je in overleg met het UWV bij ons eventueel doorstromen naar een Werkfit Maken traject, zo nodig gevolgd door een Naar Werk traject.

Begeleiding Bij Scholing
Ben je werkfit (gemaakt) en heeft UWV aan de hand van de Beleidsregels Scholing vastgesteld dat je scholing nodig hebt om aan het werk te gaan? Maar lukt het jou (nog) niet om helemaal zelfstandig die scholing te doorlopen? Bijvoorbeeld omdat het al te lang geleden is dat je in de studiebanken zat, of door je privé-situatie, waardoor je je niet voldoende kunt focussen op je studie? Dan kan een adviseur van Click Re-integratie je in een Begeleiding bij Scholing-traject coachen en ondersteunen. Hij of zij helpt je bij zaken als het aanleren van planmatig studeren en bij het aanbrengen van focus. Zo kun jij je studie of opleiding (blijven) volgen en succesvol afronden.

Voordelen van onze Modulaire trajecten

  • Samen met jou gaan we op zoek naar wat haalbaar is
  • Je krijgt intensieve ondersteuning bij jouw terugkeer naar werk
  • Je houdt het hele traject dezelfde deskundige en betrokken adviseur
  • We werken persoonlijk en zijn betrokken
  • Korte doorlooptijd
  • Afspraak is afspraak