Activerend werk, activerende arbeid of dagbesteding: het is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking: mensen die alleen kunnen werken in een ‘beschermde’ omgeving, onder aangepaste omstandigheden. Zij hebben meer begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig dan van een reguliere werkgever is te verwachten. De gemeente geeft hiervoor de indicatie af.

Naast WMO goedkeuring hebben we ook AGB codes aangevraagd om zorg te mogen leveren voor de WLZ. Dit maakt het schakelen tussen dagbesteding, dan wel een traject naar werk eenvoudiger. Zo krijgen wij ook meer zicht op de (rafel)randen van dagbesteding en werk. We hebben daarnaast een uitgebreid netwerk binnen het bedrijfsleven zodat we geen kans voor plaatsing missen.

Uiteraard hanteren we ook uitsluitingscriteria. Die leest u hier.

Nuttig voelen moet

Bij Click Re-integratie vinden we dat onze mensen zich echt nuttig moeten kunnen voelen. Dat is één van de basisbehoeften die (bijna) alle mensen wel hebben. Behalve de bevrediging die werk een mens kan bieden, zijn er meer zaken die belangrijk zijn. Zo is het hebben van een dagritme fijn. Maar vooral ook ergens bij horen, collega’s hebben en contacten opdoen zijn zaken die niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn.

Wij zorgen voor een fijne werksfeer waar ruimte is voor collegialiteit en nieuwe vriendschappen. We doen daarnaast regelmatig wat leuks met onze medewerkers. Want hun werk waarderen we echt!

Op onze werkplekken bij diverse opdrachten hebben we het namelijk behoorlijk druk. Dat zorgt er voor dat onze medewerkers ook echt aan het werken zijn. Ze zijn hard nodig voor ons proces. Ze weten dat ze bijdragen aan een mooi product waar ze echt trots op kunnen zijn. Dat vinden wij erg belangrijk. Onze arbeidsmatige dagbesteding legt dus vooral de nadruk op die arbeid. Want koffie drinken kun je thuis ook. Na afloop gaan onze mensen moe maar voldaan naar huis. Ze hebben echt bijgedragen aan iets moois, iedere dag opnieuw.

Ontwikkeling stimuleren en monitoren

Voor al onze deelnemers wil Click Re-integratie een passende plaats vinden of creëren. Click Re-integratie wil zorgen dat deze mensen weer een fijne werkplek vinden waar ze zich thuis voelen en waar ze zich kunnen ontplooien. Voor de groep arbeidsmatige activering willen wij in beeld krijgen wat de mogelijkheden zijn en hoe of waar deze mensen kunnen uitstromen. We begeleiden onze deelnemers zoveel mogelijk naar regulier werk (eventueel met loondispensatie of loonkostensubsidie en jobcoaching).

We nemen echt de tijd voor mensen. Hierdoor kennen we onze cliënten en hun vaardigheden erg goed. Daarom is een begeleidingstraject via Click vrijwel altijd succesvol. We zijn gericht op groei en positieve ontwikkeling  van onze kandidaten. We rusten niet voor we resultaat geboekt hebben!

Naast een arbeidsmatige dagbesteding krijgen de deelnemers van activerende arbeid een werkervaringsplek waar verwacht wordt dat zij zich gedragen als werknemers. Voor iemand die langere tijd uit het werkproces is, zal dit niet meteen lukken. Maar dat verwachten wij ook niet. Door mensen zaken te laten ervaren, krijgen zij zelfinzicht, zien zij hun leerpunten en kunnen zij zich ontwikkelen. We laten mensen ervaren wat hun kwaliteiten zijn, zodat ze weer in hun kracht komen. We geven ze weer zelfvertrouwen zodat ze de stap vooruit naar werk kunnen zetten.

Persoonlijke begeleiding op maat

Doordat de groepen klein zijn, is er tijd voor persoonlijke aandacht en kunnen we de begeleiding aanpassen aan de persoon en diens mogelijkheden. We evalueren regelmatig op de doelen die we samen met de deelnemer opgesteld hebben.

Bij dit alles trainen we ook diverse sociale vaardigheden. Onze cliënten leren bijvoorbeeld omgaan met de klanten in een winkel, maar ze leren ook hoe ze omgaan met hun collega’s.

Werknemersvaardigheden

Waar gewerkt wordt, moet natuurlijk ook schoongemaakt worden. Dus dat hoort ook bij de werkzaamheden. Hoe ziet een nette werkplek eruit, maar ook hoe zie je er zelf uit. Wat verwachten we van jou als deelnemer qua kleding en persoonlijke hygiëne. Hoe verzorg je jezelf? We hanteren huisregels die betrekking hebben op uiterlijke verzorging, roken en drinken tijdens werktijd, ziekte of afmelden en dergelijke.

Hoe ziet een dag er uit?

Een dag zal er zodanig uitzien dat de deelnemer het gevoel heeft dat deze echt naar ‘het werk’ toe gaat. We hanteren vaste aanvangstijden, pauzetijden en eindtijden. Bij aanvang maken we samen met de deelnemers een taakverdeling. We bekijken wat passend werk is voor iedere persoon. Iedereen krijgt een taak en we bekijken in hoeverre iemand deze zo zelfstandig mogelijk kan uitvoeren. Zo zullen wij al werkende de kwaliteiten van iedere deelnemer in beeld krijgen.

Het doel is om mensen te laten ervaren wat er van hen wordt verwacht als zij weer gaan werken. Mocht iemand zich in het traject zover ontwikkelen, dan zullen wij een werkervaringsplek zoeken en bekijken of er mogelijkheden zijn om door te stromen naar een passende werkplek.