Door coaching op de werkvloer van werknemer, werkgever en/ of collega’s borgen we een duurzame plaatsing. Bij Jobcoaching helpt onze jobcoach de werknemer en de werkgever om te kijken welke specifieke aanpassingen de werkgever moet doen om de werknemer goed te laten functioneren.

Samen met de werkgever maken we eerst een concreet plan om te kijken welke hulpmiddelen we in kunnen zetten zodat jij met plezier kunt blijven werken. Naast Jobcoaching zijn er ook andere regelingen waar een werknemer en werkgever gebruik van kunnen maken.

Meelopen
Tijdens de Jobcoaching loopt de jobcoach mee op de werkvloer om vaardigheden aan te leren. Ook  kan de coach jou gerichte training geven en ondersteunt de jobcoach jou bij alle zaken die je moeilijk vindt.
De jobcoach kan jou ook ondersteunen bij gesprekken met de werkgever, zodat je problemen op tijd bespreekbaar kunt maken.
Het is de bedoeling dat je uiteindelijk het werk zelfstandig kan uitvoeren. Je jobcoach blijft bereikbaar wanneer er een probleem ontstaat of als er nog onduidelijkheden zijn.

Onze coaches
Coaches van Click Re-integratie kijken verder dan de te integreren persoon, betrekken het netwerk, kennen de sociale kaart en kijken naar de thuissituatie. Al onze jobcoaches zijn Noloc gecertificeerd.

Wij werken volgens de theorie van Maslov. Als je goede balans hebt in werk, wonen en welzijn, heb je meer kans van slagen om een duurzame werkplek te vinden.
Veel van onze coaches werken een dagdeel mee, naast regelmatig bezoek van de werkplek.

Problemen duiken niet altijd op binnen reguliere werktijden. We zijn daarom ook buiten kantooruren bereikbaar voor werknemer en werkgever.