Jolanda Wouters

Ik werk vanuit de overtuiging dat iemand op alle levensvlakken zinvolle invulling moet hebben (een goede basis om verder te ontwikkelen). De piramide van Maslov is hierbij mijn inspiratiebron. Ik wil mensen helpen te functioneren in deze maatschappij. Deze is snel en er wordt verwacht dat iedereen veel en tegelijk kan. Het is voor veel mensen moeilijk om hierin mee te gaan. Helaas gaat de maatschappij zich niet aanpassen dus het is de kunst dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hier mee leren om te gaan.

Ervaring

Naast mijn werk als jobcoach werk ik op ZZP-basis als ambulant begeleider in de gemeente Zevenaar. Daarnaast ben ik PGB ambassadeur bij Per Saldo. Ik weet heel veel van pgb en het aanvragen hiervan. Ook ben ik mede eigenaar van Werkwinkel de Liemers: daar zorgen we voor arbeidsmatige dagbesteding en begeleid werken. Door dit alles met elkaar te verbinden is het mogelijk om iedereen zo op de juiste plek te krijgen. Bij Philadelphia heb ik op verschillende plekken het werk zo verdeeld dat ieder kon doen waar hij goed in is. Daarnaast begeleidde ik leerwerkprojecten: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mee laten werken en integreren in het arbeidsproces. Ze kunnen misschien niet zelfstandig werken, maar wel een stukje overnemen.

Specialisme

Ik heb inmiddels veel kennis van het Sociaal domein: van zorg aanvragen tot begeleiden en formulieren invullen. Ik heb het Keurmerk Autisme specialist: ik heb al veel autistische jongeren op weg geholpen naar werk en meer zelfstandigheid. Daarnaast ben ik opgeleid expert loonwaarde meting Dariuz en expert Goldstein training.