Outplacement is een traject dat erop gericht is om ontslagen of met ontslag bedreigde werknemers te helpen bij het vinden van een nieuwe baan of het opstarten van een eigen bedrijf. 

outplacementWord of ben je ontslagen? Dan kan een outplacementtraject van Click Re-integratie een goede manier zijn om sneller een nieuwe baan te vinden. Bij outplacement krijg je coaching bij het vinden van een nieuwe baan of bij het opstarten van een eigen bedrijf.

Wanneer?
De aanleiding voor outplacement is (dreigend) ontslag. Dat kan zijn door reorganisatie of omdat je werkgever (om welke reden dan ook) niet met jou verder wil. Outplacement heeft voor de werknemer en voor de werkgever voordelen. Jij krijgt passend advies en vindt vaak sneller een nieuwe baan. Je werkgever geeft door het verstrekken van outplacement invulling aan zijn wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheid tot goed werkgeverschap.

Hoe verloopt het traject?
Een outplacementtraject bestaat uit een aantal fasen die je afhankelijk van je situatie meer of minder uitgebreid doorloopt:

  • Verwerking. Kom je voor outplacement in aanmerking, dan heb je vaak onprettige werkervaringen achter de rug. Een conflict, een reorganisatie, ontslag wegens overtolligheid etcetera. Het kost vaak tijd om daar overheen te komen. Je boosheid, vertwijfeling en verdriet over het verlies van je baan of over het onrecht dat je in jouw ogen is aangedaan moet je kwijt zijn voordat je verder kunt. In een outplacementtraject is daar (meer dan bij een ‘gewoon’ loopbaanadviestraject) de ruimte voor.
  • Zelfonderzoek. Wil je effectief kunnen solliciteren? Dan je moet goed weten wat je wilt. Zelfonderzoek is dus een belangrijk deel van een outplacementtraject. Je kijkt naar vragen als wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? Wat zijn mijn sterke en zwakke punten? Ook breng je met dit zelfonderzoek in kaart op welke gebieden je misschien nog extra scholing nodig hebt.
  • Sollicitatietraining. Veel mensen die in een outplacementtraject terechtkomen hebben al jaren niet meer gesolliciteerd. Het is altijd zinvol om aandacht te besteden aan hoe dat ook al weer ging, solliciteren. Je gaat in een outplacementtraject je cv kritisch bekijken en aanpassen aan de (nieuwe) wensen van mogelijke werkgevers. Ook het schrijven van sollicitatiebrieven of je motivatie en het oefenen van sollicitatiegesprekken komt in een outplacementtraject vaak aan bod.
  • Banen zoeken. Na het doorlopen van de voorgaande stappen, zul je met het echte werk beginnen: het zoeken van een baan.  Tijdens het zoeken heb je regelmatig een begeleidingsgesprek met je coach. Doel: een fijne nieuwe baan voor jou!