We staan nooit stil bij Click Re-integratie! We delen graag de nieuwste inzichten en laatste ontwikkelingen.

Logo NOLOC

NOLOC gecertificeerd

Een Noloc Erkend Loopbaanprofessional of een Noloc Erkend Jobcoach verstaat zijn vak! Nu wisten wij dat natuurlijk al van onze coaches. Ook Sandra Prinsen en Els Oortwijn zijn inmiddels (terecht) NOLOC gecertificeerd. Van harte gefeliciteerd!

Noloc is de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches en verbindt vakgenoten in hun professionele ontwikkeling. De vereniging telt circa 3.000 leden. Zij draagt bij aan toekomstgerichte beleidsvorming daar waar mensen, werk en organisaties centraal staan. Zij werkt daarbij nauw samen met onder andere de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Net als met het UWV, SBB, gemeenten, OVAL, CMI, kennisorganisaties en overige partijen die de transformatie op het gebied loopbanen in ontwikkeling vormgeven.
Noloc-erkende loopbaanprofessionals en jobcoaches voeren een kwaliteitskeurmerk, zijn opgenomen in een beroepsregister, en dragen daarmee bij aan een hoogstaand niveau van loopbaandienstverlening.

Inspiratiesessie scholen groot succes

Op woensdag 6 juni 2018 organiseerde Click Re-integratie samen met WSP Midden Gelderland een inspiratiesessie over de Inzet van arbeidsbeperkten in het onderwijs: een mooie middag met veel geïnteresseerde deelnemers!bijeenkomst over werken op school via Click

In de presentatie van Click is aandacht besteed aan de manier waarop Click Re-integratie scholen ondersteunt bij het werven, plaatsen en begeleiden van arbeidsbeperkten binnen scholen.
De middag werd ingeleid door Cindy Frieswijk en Marco Graat, accountmanagers Functiecreatie van Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland (WSP). Zij vertelden alles over de wet Banenafspraak voor het onderwijs.

Tinka van Vuuren (Bijzonder hoogleraar Vitaliteitsmanagement/Senior Consultant bij Loyalis Kennis & Consult) gaf vervolgens een lezing over de inzet van mensen met een arbeidsbeperking in het onderwijs.
Zij adviseert werkgevers over personeelsbeleid in de Overheids- en Onderwijssector. Zij houdt zich bezig met vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, human resources management, employabilitybeleid, leeftijdsbeleid, arbeidsplaatsonzekerheid en flexibilisering ziekteverzuimbeleid en bedrijfsbeleid inzake re-integratie van mensen met een arbeidshandicap.

Frans van Beugen en Bart Kappers van Click Re-integratie gaven een schets van de aanpak die zij hanteren bij het zoeken, plaatsen en begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking in de onderwijssector.

Tot slot kregen de deelnemers een diversiteits-inkijkje bij een onderwijsinstelling.

Betaling Tegemoetkoming arbeidsongeschikten wijzigt

U heeft een werknemer met een uitkering in dienst en u betaalt de uitkering aan deze werknemer. Als deze werknemer ook recht heeft op de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten, betaalde u tot nu toe ook deze tegemoetkoming. Dat gaat in 2018 veranderen. Het UWV gaat deze tegemoetkoming voortaan betalen.

Wat wijzigt er in de betaling?

Vanaf dit jaar krijgen alle werknemers met een uitkering die in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten deze rechtstreeks van UWV. Het UWV betaalt de tegemoetkoming eind september. U en uw werknemer hoeven hier niets voor te doen. Via een extra betaalspecificatie in september zien werknemers dat zij de tegemoetkoming hebben ontvangen.

Wilt u hier meer over weten? Op de website van het UWV vindt u alle informatie.