Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: aanzeggen

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt normaal gesproken ‘van rechtswege’ af. Dat betekent dat noch de werkgever, noch de werknemer iets hoeft te ondernemen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Na einddatum van de arbeidsovereenkomst, eindigt het ‘automatisch’.

Het is wel belangrijk dat u goed in de gaten houdt wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. Als een werknemer namelijk na afloop van zijn arbeidsovereenkomst gewoon blijft werken, dan is de arbeidsovereenkomst ‘stilzwijgend’ voortgezet.

Aanzegging
Een tijdelijke arbeidsovereenkomst loopt dus normaal gesproken van rechtswege af. Maar sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid moet de werkgever bij arbeidsovereenkomsten van zes maanden of langer de werknemer, uiterlijk één maand voor het aflopen van het contract, laten weten of hij de arbeidsovereenkomst wel of niet wil verlengen. Deze aanzegging is dus noodzakelijk zowel als de werkgever niet wil verlengen, maar ook als deze wel wil verlengen.

Manier van aanzegging
De aanzegging moet schriftelijk gebeuren. Het is vooral belangrijk dat de werkgever kan bewijzen dat de werknemer de aanzeggingsbrief heeft ontvangen. Als de werkgever de aanzeggingsbrief aan de werknemer meegeeft, en de werknemer tekent niet voor ontvangst, dan kan de werkgever niet bewijzen dat de werknemer de brief heeft ontvangen. Een werkgever kan er ook voor kiezen de aanzegging per e-mail of per aangetekende post te verzenden. Bij het sturen van een e-mail is het raadzaam om de werknemer te vragen om de ontvangst ervan te bevestigen.

Gevolgen niet (tijdige) aanzegging
Verstuurt de werkgever de aanzeggingsbrief niet of niet tijdig, dan heeft dat geen gevolgen voor het aflopen van de arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst eindigt dan gewoon per datum einde contract. Maar de werkgever is in dat geval wel een aanzegvergoeding aan de werknemer verschuldigd.

Wat mag wel en wat mag niet?
Wat wel of niet mag bij het aanzeggen van de arbeidsovereenkomst, is onder meer af te leiden uit de diverse uitspraken van de rechter. Daaruit blijkt onder andere het volgende:

 • Een mondelinge aanzegging is onvoldoende (ook al is het duidelijk dat niet verlengd wordt). De aanzegging moet echt schriftelijk gebeuren.
 • Als de werknemer al heeft laten weten dat hij het dienstverband niet wil voortzetten, dan is aanzeggen door de werkgever niet meer nodig. Belangrijk is dan wel dat de werknemer dat schriftelijk bevestigd heeft.
 • Een juridisch juiste aanzegging die de werknemer vanwege vakantie in het buitenland niet tijdig heeft kunnen zien, is wel geldig.
 • Een aanzegging per WhatsApp houdt ook stand als de werknemer hierop reageert.
 • De aanzegtermijn geldt ook voor opvolgende contracten van zes maanden of langer.

Niet op tijd aangezegd,  wat nu?
Bij niet naleving van de aanzegverplichting is de werkgever aan de werknemer een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan het bedrag van het in geld vastgestelde loon voor een maand.
Bij een niet-tijdige aanzegging geldt een boete naar rato. Heeft de werkgever bijvoorbeeld een week te laat aangezegd, dan is de werkgever een vergoeding verschuldigd gelijk aan het bedrag van het in geld vastgestelde loon voor een week.

Ook boete verschuldigd bij voortzetting
Ook als een werkgever na afloop van het contract voor bepaalde tijd met de werknemer de arbeidsovereenkomst wil voortzetten, dan is de werkgever verplicht om tijdig aan te zeggen. Als de werkgever dat niet (tijdig) doet, is hij ook de aanzegvergoeding aan de werknemer verschuldigd. Veelal zal in de werknemer in deze situatie geen aanspraak maken op deze vergoeding maar wettelijk heeft hij wel het recht daartoe.

Werknemer moet binnen 2 maanden aanspraak maken
In alle gevallen moet de werknemer binnen twee maanden na afloop van de arbeidsovereenkomst aan de werkgever laten weten als hij aanspraak maakt op de verschuldigde vergoeding. Als de werknemer dit niet binnen de gestelde termijn doet, dan kan hij de vergoeding niet meer vorderen bij de werkgever.

Tips
Het voorgaande leidt tot de volgende tips voor de werkgever om te voorkomen dat hij de aanzegvergoeding verschuldigd is:

 • Neem de aanzegging op in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (langer dan 6 maanden)
 • Ga tijdig in overleg met de werknemer over de voorwaarden waaronder de verlenging van de arbeidsovereenkomst plaatsvindt
 • Wanneer er geen aanzegging is opgenomen in de arbeidsovereenkomst: zorg tijdig voor een schriftelijke aanzegging

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u deze aan Click Re-Integratie voorleggen. U kunt ons bereiken via info@clickreintegratie.nl.

1 antwoord
 1. Ivan
  Ivan zegt:

  Goed dat hier duidelijkheid wordt geschapen over de tijdelijke arbeidsovereenkomst. Ik wist niet dat een aanzegging per Whatsapp ook geldig was. Het is ook goed dat u attent maakt op de verantwoordelijkheid voor de werknemer.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *