We bieden onze cliënten zo nodig de Goldstein training in sociale vaardigheden en de Goldstein Agressie reductie training aan. 

GoldsteinGoldstein gaat er van uit dat mensen met bepaald gedrag een aantal aan elkaar gerelateerde tekorten hebben: Ten eerste hebben ze een tekort aan interpersoonlijke, sociale en cognitieve vaardigheden. Ten tweede hebben ze een tekort aan impulscontrole. Ten derde hebben ze voor wat betreft respect voor waarden en normen een meer egocentrisch, concreet en op een bepaalde manier primitief niveau van “moral reasoning” (morele verantwoording).

Componenten
Dit leidde tot een programma met drie belangrijke componenten: namelijk de sociale vaardigheidstraining, waar deelnemers nieuw sociaal gedrag aanleren. De agressie reductietraining leert ze agressief gedrag af en biedt alternatieven.

Bekrachtiging

De cliënten moeten continu ervaren ze op de uitvoering van de vaardigheid positieve terugkoppeling, sociale bekrachtiging, instemming, bijval en enthousiasme krijgen. Al in de modeling-fase wordt het model ‘beloond’. Tijdens gedragsoefeningen krijgen ze de hele tijd goedkeuring: elke daad van de cliënt die (meer) beantwoordt aan het doelgedrag (de vaardigheid) verdient aandacht en bijval van de trainer en de groepsleden.

Vaardigheden
Via het aanleren van vaardigheden vergroot de cliënt zijn of haar autonomie, assertiviteit, interne controle, accuraatheid van waarnemen en communiceren, tolerantie voor frustratie en ambiguïteit. Zo is iemand beter opgewassen tegen de eisen die het (dagelijkse) leven aan hem stelt.

Deze vaardigheden krijgen de cliënten aangeleerd via modeling, gedragsoefening, sociale bekrachtiging en transfer-training. Dit gebeurt in kleine groepen. Afhankelijk van het niveau van de groep en van het aantal en de complexiteit van de vaardigheden zijn er drie tot acht sessies nodig.

Lees hier meer over de Goldsteinmethode