De e-mail en zijn bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) als op het e-mailblad vermeld.  Het is mogelijk dat de e-mail persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie bevat. Wanneer u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u dringend ons daarvan te berichten. Elke verspreiding, vermenigvuldiging, gebruik of openbaarmaking aan derden van de inhoud van de e-mail en zijn bijlagen, is verboden. Hoewel deze informatie met zorg is samengesteld is Click Re-integratie BV op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele fouten, omissies of andere onjuistheden in deze informatie of de gevolgen daarvan noch op enigerlei wijze gebonden aan de inhoud van de e-mail of zijn bijlagen. Gelieve, in geval van onjuiste of onvolledige ontvangst, de e-mail terug te sturen naar de afzender.