We delen graag onze kennis! Op deze pagina vindt u regelmatig interessante artikelen over werk vinden, werk houden en goed werkgeverschap.

Jonge werkneemster met schrijfblok

Tips voor je eerste baan

Als je begint met je eerste baan komt er van alles op je af. Je bent in een nieuwe omgeving en boven alles wil je het waarschijnlijk graag ‘goed’ doen. Maar, wat is goed en wat juist niet? Experts geven je zes tips om de beste start te maken op je nieuwe werkplek. (bron: Algemeen Dagblad)

1. Houd rekening met weerstand

Je eerste baan is vooral een balans vinden tussen je eigen zelfverzekerdheid en dienstbaarheid, volgens arbeidspsycholoog Tosca Gort, oprichter van GORTcoaching. ,,Wat je merkt is dat het voor beide partijen – de nieuwkomer zelf, maar ook de huidige werknemers – heel heftig kan zijn als je binnenkomt met heel veel zelfvertrouwen. Een jong persoon die net begint heeft soms veel energie. ‘Vind mij aardig, vind mij goed’, denkt de nieuwkomer. Terwijl dat niet altijd hetzelfde wordt gezien door de leidinggevende. Die denkt: hou je mond nou maar. De oudere garde kan zich soms bedreigd voelen. Houd er dus rekening mee dat er soms weerstand komt.’’

2. Maak van de nestor jouw mentor

Als de oudere garde zich bedreigd voelt, kun je daar slim mee omgaan. ,,Wees in dat soort situaties een beetje politiek handig’’, geeft Gort als tip. ,,Als je iemand op een voetstuk plaatst, voelt diegene zich ook niet bedreigd en krijg je ook geen weerstand. Het is heel gunstig om de nestor van de organisatie tot jouw mentor te maken. In plaats van weerstand te bieden, gaat het grootste ego binnen de organisatie jou helpen. Daar kun je wat van leren.’’

3. Spui niet alleen ‘slachtofferteksten’

,,Je hebt zelfvertrouwen nodig om succesvol te zijn. Als je echter te weinig zelfvertrouwen hebt en je teveel in een dienstbare rol zit, kan je ontwikkeling juist langzamer gaan’’, zegt Gort. Herken je een paar van de volgende teksten, ‘Ze hebben me niet goed genoeg ingewerkt’, mijn stoel zit niet lekker’, of ‘niemand brengt mij ergens van op de hoogte’? Als je dat soort ‘slachtofferteksten’ gaat uitkramen is het tijd om wat assertiever te worden, zegt Gort. 

,,Als je begint aan je eerste baan kom je nog maar net uit het schoolsysteem. Op school werd alles voor je geregeld. Dat zal in een organisatie echt anders zijn. Heb je een inwerkmoment gemist? Plan dan zelf wat met collega’s. Zit je stoel niet lekker? Ga er dan zelf achteraan. Zodra je zelf zaken gaat regelen ben je van niemand afhankelijk. Daar krijg je ook weer zelfvertrouwen van.’’

Op school werd alles voor je geregeld. Dat zal in een organisa­tie echt anders zijn

4. Wees proactief

Als je het even niet meer weet, is een proactieve houding aan te raden, stelt Klaran van ’t Vlie, eigenaar van coachingbureau Burnout Amsterdam. ,,Voel je onzekerheid tijdens je eerste baan? Doe dan een voorstel: ‘Ik wil het op die manier aanpakken, zou jij dat ook doen?’’’ 

Je benadert iemand pas als je er zelf over hebt nagedacht, volgens Van ’t Vlie. ,,Dat zie ik overigens niet als kwetsbaar, maar gewoon slim. Ik zou het zelf – als collega – heel prettig vinden als jonge mensen het zo aanpakken. Je moet natuurlijk niet voor ieder wissewasje om hulp vragen, maar je kunt voor de belangrijke dingen heel goed een voorstel doen.’’

5. Houd rekening met ongeschreven verwachtingen

Kijk verder dan puur wat er in je contract staat, adviseert arbeidsmarkt expert Ton Wilthagen, van de Universiteit van Tilburg, aan starters op de arbeidsmarkt. ,,Er is meer dan alleen de feitelijke afspraken. Wat verwacht een organisatie van je? Zorg dat je gevoelig bent voor de ongeschreven verwachtingen die het bedrijf ten aanzien van jou koestert.’’

Wees niet te lang met hierover doorvragen om misverstanden en teleurstellingen te voorkomen, raadt hij aan. ,,In de moderne, flexibele arbeidsmarkt van nu is het nog belangrijker om te weten wat de verwachtingen zijn. Mensen willen graag een vast contract, maar misschien is dat wel helemaal niet mogelijk. Misschien wil je graag de vijfde dag thuiswerken. Dat soort dingen moet je goed communiceren.’’

6. Vind plezier in het positieve leiden

Houd er rekening mee dat er best wat kritiek is op jongere generaties (millennials en Gen Z). Gort: ,,We zijn jong en we leven in een wereld waar we zoveel hebben. Soms lijkt het alsof feesten en reizen het hoogste doel is. De meeste mensen moeten er achter komen dat verdovende activiteiten eigenlijk maar weinig voldoening geven. Het zorgt ervoor dat je even niet hoeft te denken aan het leven.’’ Gort spreekt uit eigen ervaring: ,,Ik heb zelf moeten leren om het plezier van hard werken in te zien. De meeste mensen halen een diepere voldoening uit hard werken dan uit feesten. Het is zaak om iets te vinden waar jij je in vast kunt bijten en dat ook te doen en te genieten van de reis.’’ 

De meeste mensen halen een diepere voldoening uit hard werken dan uit feesten

Altijd gelukkig zijn in je werk, hoeft ook niet. ,,De meeste mensen vinden spierpijn lekker. Dat soort pijn moet je eigenlijk ook vinden in je werk. Het kan heel lekker zijn als je hard hebt gewerkt. Je krijgt een kick, want je hebt iets geleerd en je bent buiten je comfortzone gegaan. Je hebt er heel veel aan als je die les vroeg leert in het leven.’’

Kun jij wel wat begeleiding en steun gebruiken voor je aan je eerste baan begint? Neem gerust contact op met ons!

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: aanzeggen

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt normaal gesproken ‘van rechtswege’ af. Dat betekent dat noch de werkgever, noch de werknemer iets hoeft te ondernemen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Na einddatum van de arbeidsovereenkomst, eindigt het ‘automatisch’.

Het is wel belangrijk dat u goed in de gaten houdt wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. Als een werknemer namelijk na afloop van zijn arbeidsovereenkomst gewoon blijft werken, dan is de arbeidsovereenkomst ‘stilzwijgend’ voortgezet.

Aanzegging
Een tijdelijke arbeidsovereenkomst loopt dus normaal gesproken van rechtswege af. Maar sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid moet de werkgever bij arbeidsovereenkomsten van zes maanden of langer de werknemer, uiterlijk één maand voor het aflopen van het contract, laten weten of hij de arbeidsovereenkomst wel of niet wil verlengen. Deze aanzegging is dus noodzakelijk zowel als de werkgever niet wil verlengen, maar ook als deze wel wil verlengen.

Manier van aanzegging
De aanzegging moet schriftelijk gebeuren. Het is vooral belangrijk dat de werkgever kan bewijzen dat de werknemer de aanzeggingsbrief heeft ontvangen. Als de werkgever de aanzeggingsbrief aan de werknemer meegeeft, en de werknemer tekent niet voor ontvangst, dan kan de werkgever niet bewijzen dat de werknemer de brief heeft ontvangen. Een werkgever kan er ook voor kiezen de aanzegging per e-mail of per aangetekende post te verzenden. Bij het sturen van een e-mail is het raadzaam om de werknemer te vragen om de ontvangst ervan te bevestigen.

Gevolgen niet (tijdige) aanzegging
Verstuurt de werkgever de aanzeggingsbrief niet of niet tijdig, dan heeft dat geen gevolgen voor het aflopen van de arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst eindigt dan gewoon per datum einde contract. Maar de werkgever is in dat geval wel een aanzegvergoeding aan de werknemer verschuldigd.

Wat mag wel en wat mag niet?
Wat wel of niet mag bij het aanzeggen van de arbeidsovereenkomst, is onder meer af te leiden uit de diverse uitspraken van de rechter. Daaruit blijkt onder andere het volgende:

  • Een mondelinge aanzegging is onvoldoende (ook al is het duidelijk dat niet verlengd wordt). De aanzegging moet echt schriftelijk gebeuren.
  • Als de werknemer al heeft laten weten dat hij het dienstverband niet wil voortzetten, dan is aanzeggen door de werkgever niet meer nodig. Belangrijk is dan wel dat de werknemer dat schriftelijk bevestigd heeft.
  • Een juridisch juiste aanzegging die de werknemer vanwege vakantie in het buitenland niet tijdig heeft kunnen zien, is wel geldig.
  • Een aanzegging per WhatsApp houdt ook stand als de werknemer hierop reageert.
  • De aanzegtermijn geldt ook voor opvolgende contracten van zes maanden of langer.

Niet op tijd aangezegd,  wat nu?
Bij niet naleving van de aanzegverplichting is de werkgever aan de werknemer een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan het bedrag van het in geld vastgestelde loon voor een maand.
Bij een niet-tijdige aanzegging geldt een boete naar rato. Heeft de werkgever bijvoorbeeld een week te laat aangezegd, dan is de werkgever een vergoeding verschuldigd gelijk aan het bedrag van het in geld vastgestelde loon voor een week.

Ook boete verschuldigd bij voortzetting
Ook als een werkgever na afloop van het contract voor bepaalde tijd met de werknemer de arbeidsovereenkomst wil voortzetten, dan is de werkgever verplicht om tijdig aan te zeggen. Als de werkgever dat niet (tijdig) doet, is hij ook de aanzegvergoeding aan de werknemer verschuldigd. Veelal zal in de werknemer in deze situatie geen aanspraak maken op deze vergoeding maar wettelijk heeft hij wel het recht daartoe.

Werknemer moet binnen 2 maanden aanspraak maken
In alle gevallen moet de werknemer binnen twee maanden na afloop van de arbeidsovereenkomst aan de werkgever laten weten als hij aanspraak maakt op de verschuldigde vergoeding. Als de werknemer dit niet binnen de gestelde termijn doet, dan kan hij de vergoeding niet meer vorderen bij de werkgever.

Tips
Het voorgaande leidt tot de volgende tips voor de werkgever om te voorkomen dat hij de aanzegvergoeding verschuldigd is:

  • Neem de aanzegging op in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (langer dan 6 maanden)
  • Ga tijdig in overleg met de werknemer over de voorwaarden waaronder de verlenging van de arbeidsovereenkomst plaatsvindt
  • Wanneer er geen aanzegging is opgenomen in de arbeidsovereenkomst: zorg tijdig voor een schriftelijke aanzegging

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u deze aan Click Re-Integratie voorleggen. U kunt ons bereiken via info@clickreintegratie.nl.