De Participatiewet en u

Volgens de Participatiewet moeten werkgevers met meer dan 25 werknemers een bepaald percentage mensen met een ziekte of handicap in dienst nemen: het quotum arbeidsbeperkten. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat daadwerkelijk kijken of de afgesproken aantallen voor 2020 zijn gehaald. Voldoet u daar nog niet aan? Dan kan het zijn dat u een quotumheffing van € 5000 per niet-ingevulde arbeidsplaats per jaar moet betalen.

Wij begrijpen dat u niet zomaar een werknemer met afstand tot de arbeidsmarkt aan durft te nemen. Want wat moet je allemaal regelen? Wat als het niet werkt? Wat moet zo iemand dan de hele dag doen? Wat als de andere werknemers de nieuwe collega niet accepteren? Veel vragen, waar wij u graag bij helpen.

Voor werknemer èn werkgever
Het begeleiden van onze cliënten gaat verder dan deze mensen ondersteunen en coachen. We richten ons op groei en ontwikkeling. We kijken verder dan onze neus lang is om het beste uit een persoon te halen. Ook u als werkgever krijgt handvatten zodat uw nieuwe werknemer zich bij u kan ontplooien om zo te leren een goede werknemer te zijn.

Een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst?
Van een bijdrage in de loonkosten tot het vermijden van het risico van loondoorbetaling bij ziekte (no-risk polis); er zijn veel regelingen die het voor u als werkgever interessant maken om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Maar bovenal… het levert vaak een kostenbesparing op. Vooral eenvoudig werk leent zich bij uitstek voor een baan voor iemand met een arbeidsbeperking. Daardoor krijgen andere werknemers de handen vrij om hun hoofdtaken uit te voeren.

• We zoeken uit wat u aan taken heeft die geschikt zijn
• We bepalen de arbeidsloonwaarde
• We begeleiden de nieuwe werknemer met alle zaken die nodig zijn, ook thuis
• Zo nodig werken we een dag mee op de werkplek
• We begeleiden ook u in de omgang met uw nieuwe werknemer
• We zorgen voor acceptatie bij collega’s
Zo boekt u het beste resultaat met een ‘bijzondere’ werknemer.

Zorgvuldig traject
Aan de hand van een dossierstudie, interviews en observaties bekijkt een gekwalificeerde arbeidsanalist van Click re-integratie samen met u welke passende taken er zijn, en hoe u een nieuwe medewerker daarvoor kunt inzetten. We voeren die bedrijfsanalyse op praktische wijze uit. Daarna krijgt u een beknopte, oplossingsgerichte rapportage.

Overweegt u naar aanleiding daarvan om een medewerker met een arbeidsbeperking aan te nemen? Dan stellen wij u geschikte kandidaten voor en adviseren over de voorwaarden waaronder een kandidaat succesvol kan worden geplaatst. We kunnen voor u de kosten en baten op een rij zetten en het contact met instanties en het bijbehorende papierwerk van u overnemen.

Een persoon met een arbeidsbeperking in dienst loont, omdat:
• u maatschappelijk verantwoord onderneemt
• u de (naderende) krapte op de arbeidsmarkt tegengaat
• u gemotiveerd personeel krijgt voor eenvoudige werkzaamheden
• u persoonlijk iemand kent die u een baan gunt
• u nieuwe business met hulp van de doelgroep ziet
• u de quotumheffing voor werkgevers wilt voorkomen
• klanten of opdrachtgevers een ‘social return’ bij aanbesteding verlangen
• u misschien wel een heel bijzonder talent binnenhaalt

Wie geeft u de kans op een nieuwe toekomst? Neem contact met ons op!